Breaking News

Bài đăng nổi bật

Bệnh viện thiếu thuốc, bệnh nhân thiệt thòi

Tình trạng bệnh viện công thiếu thuốc còn nhà thuốc bên ngoài thì thuốc gì cũng có khiến bệnh nhân đóng BHYT chịu nhiều thiệt thòi. Bạn đọc ...

Được tạo bởi Blogger.

Bài đăng phổ biến