* Thương thời cỏ sương ...

_ Đà Lạt 08/2012 _


Đời ta có khi tựa lá cỏ. Ngồi hát ca rất tự do ...Đà Lạt


Cần cho nhau một sớm thôi
Đuổi theo vạt nắng nẻo đồi vàng hoa
...ĐÀ Lạt


ĐÀ Lạt


ĐÀ Lạt

Comments

Popular posts from this blog

Đạo sĩ cưới ta đi

Woodman Dyeon [Update Chap 7,8]