Minamoto kun Monogatari [Update Chap 188]


     SƠ LƯỢC

     Một anh chàng sau khi bị con gái sờ soạng sàm sỡ đã mắc phải chứng bệnh sợ sữa và con gái. Sau khi lên đại học cậu quyết sẽ chữa khỏi căn bệnh này và làm tình với mọi cô gái mình gặp. Vì một sự kiện bất ngờ mà cậu bị chuyển đến sống chung với dì họ mình. Cô dì này thì bảo là sẽ chữa căn bệnh sợ gái của cậu bằng cách... thực hiện một vài thử nghiệm... và cậu sẽ phải abc với 14 cô gái (một phần trong thí nghiệm đó đấy).  Một câu truyện thú vị hãy đọc đi thì biết.

     Tên khác: Chuyện chàng Minamoto

     Tác giả: Inaba Minori

     Nguồn: SpecialGuys - Vnsharing + truyenhay24h

     Thể loại: Comedy, Harem, Romance, Seinen, Ecchi

     Trạng thái: Đang tiến hành

ĐỌC TRUYỆN

TÊN CHƯƠNG
NGÀY ĐĂNG
Minamoto kun Monogatari - Chap 188
26/01/2016
Minamoto kun Monogatari - Chap 187
01/01/2016
Minamoto kun Monogatari - Chap 186
28/12/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 185
28/12/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 184
21/10/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 183
18/10/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 182
09/10/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 181
22/09/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 180
29/08/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 179
29/08/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 178
17/08/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 177
17/08/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 176
28/07/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 175
26/07/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 174
24/07/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 173
22/07/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 172
08/07/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 171
08/07/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 170
04/07/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 169
04/07/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 168
04/07/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 167
24/06/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 166
22/06/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 165
09/06/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 164
28/05/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 163
28/05/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 162
10/04/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 161
06/04/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 160
02/04/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 159
26/03/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 158
23/03/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 157
19/03/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 156
06/03/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 155
27/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 154
24/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 153
29/01/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 152
24/01/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 151
22/01/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 150
03/01/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 149
20/12/2014
Minamoto kun Monogatari - Chap 148
06/12/2014
Minamoto kun Monogatari - Chap 147
02/12/2014
Minamoto kun Monogatari - Chap 146
14/11/2014
Minamoto kun Monogatari - Chap 145
14/11/2014
Minamoto kun Monogatari - Chap 144
23/10/2014
Minamoto kun Monogatari - Chap 143
17/10/2014
Minamoto kun Monogatari - Chap 142
14/10/2014
Minamoto kun Monogatari - Chap 141
01/10/2014
Minamoto kun Monogatari - Chap 140
30/09/2014
Minamoto kun Monogatari - Chap 139
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 138
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 137
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 136
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 135
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 134
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 133
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 132
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 131
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 130
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 129
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 128
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 127
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 126
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 125
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 124
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 123
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 122
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 121
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 120
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 119
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 118
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 117
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 116
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 115
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 114
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 113
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 112
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 111
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 110
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 109
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 108
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 107
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 106
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 105
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 104
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 103
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 102
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 101
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 100
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 099
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 098
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 097
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 096
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 095
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 094
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 093
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 092
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 091
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 090
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 089
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 088
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 087
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 086
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 085
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 084
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 083
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 082
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 081
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 080
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 079
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 078
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 077
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 076
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 075
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 074
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 073
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 072
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 071
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 070
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 069
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 068
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 067
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 066
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 065
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 064
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 063
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 062
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 061
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 060
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 059
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 058
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 057
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 056
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 055
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 054
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 053
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 052
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 051
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 050
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 049
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 048
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 047
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 046
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 045
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 044
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 043
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 042
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 041
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 040
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 039
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 038
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 037
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 036
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 035
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 034
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 033
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 032
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 031
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 030
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 029
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 028
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 027
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 026
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 025
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 024
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 023
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 022
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 021
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 020
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 019
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 018
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 017
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 016
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 015
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 014
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 013
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 012
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 011
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 010
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 009
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 008
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 007
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 006
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 005
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 004
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 003
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 002
18/02/2015
Minamoto kun Monogatari - Chap 001
18/02/2015

Comments

Popular posts from this blog

Đạo sĩ cưới ta đi

Woodman Dyeon [Update Chap 7,8]