Kingdom [Update Chap 466]


     SƠ LƯỢC

     Trải qua hàng triệu năm kể từ thời đại của các vị thần . Đây là thời mà khát vọng của một người có thể xoay chuyển cả thế giới . Thời đại của hơn 500 năm binh biến : THỜI CHIẾN QUỐC . KINGDOM - VƯƠNG GIẢ THIÊN HẠ là câu chuyển kể về một thiếu niên tên Tín cùng những thử thách cam go , những trận chiến đẫm máu mà cậu cần vượt qua để có thể trở thành một vị tướng quân vĩ đại . Tác phẩm đã giành được giải thưởng văn hóa Tezuka Osamu lần thứ 17 vào năm 2013 .

     Tên khác: Vương Giả Thiên Hạ

     Tác giả: HARA Yasuhisa

     Nguồn: tổng hợp

     Thể loại: Action, Adventure, Historical, Drama

     Trạng thái: Đang tiến hành

ĐỌC TRUYỆN

TÊN CHƯƠNG
NGÀY ĐĂNG
Kingdom - Chap 466
13/03/2016
Kingdom - Chap 465
13/03/2016
Kingdom - Chap 464
10/03/2016
Kingdom - Chap 463
10/03/2016
Kingdom - Chap 462
10/03/2016
Kingdom - Chap 461
02/02/2016
Kingdom - Chap 460
28/01/2016
Kingdom - Chap 459
28/01/2016
Kingdom - Chap 458
10/01/2016
Kingdom - Chap 457
10/01/2016
Kingdom - Chap 456
30/12/2015
Kingdom - Chap 455
30/12/2015
Kingdom - Chap 454
30/12/2015
Kingdom - Chap 453
09/11/2015
Kingdom - Chap 452
02/11/2015
Kingdom - Chap 451
27/10/2015
Kingdom - Chap 450
23/10/2015
Kingdom - Chap 449
17/10/2015
Kingdom - Chap 448
17/10/2015
Kingdom - Chap 447
22/09/2015
Kingdom - Chap 446
22/09/2015
Kingdom - Chap 445
22/09/2015
Kingdom - Chap 444
22/09/2015
Kingdom - Chap 443
31/08/2015
Kingdom - Chap 442
31/08/2015
Kingdom - Chap 441
31/08/2015
Kingdom - Chap 440
30/07/2015
Kingdom - Chap 439
21/07/2015
Kingdom - Chap 438
04/07/2015
Kingdom - Chap 437
04/07/2015
Kingdom - Chap 436
24/06/2015
Kingdom - Chap 435
23/06/2015
Kingdom - Chap 434
09/06/2015
Kingdom - Chap 433
06/06/2015
Kingdom - Chap 432
05/06/2015
Kingdom - Chap 431
12/05/2015
Kingdom - Chap 430
05/05/2015
Kingdom - Chap 429
19/04/2015
Kingdom - Chap 428
13/04/2015
Kingdom - Chap 427
06/04/2015
Kingdom - Chap 426
29/03/2015
Kingdom - Chap 425
22/03/2015
Kingdom - Chap 424
16/03/2015
Kingdom - Chap 423
10/03/2015
Kingdom - Chap 422
27/02/2015
Kingdom - Chap 421
18/02/2015
Kingdom - Chap 420
18/02/2015
Kingdom - Chap 419
03/02/2015
Kingdom - Chap 418
27/01/2015
Kingdom - Chap 417
20/01/2015
Kingdom - Chap 416
20/01/2015
Kingdom - Chap 415
20/01/2015
Kingdom - Chap 414
26/12/2014
Kingdom - Chap 413
26/12/2014
Kingdom - Chap 412
02/12/2014
Kingdom - Chap 411
18/11/2014
Kingdom - Chap 410
18/11/2014
Kingdom - Chap 409
04/11/2014
Kingdom - Chap 408
28/10/2014
Kingdom - Chap 407
24/10/2014
Kingdom - Chap 406
12/10/2014
Kingdom - Chap 405
08/10/2014
Kingdom - Chap 404
08/10/2014
Kingdom - Chap 403
22/09/2014
Kingdom - Chap 402
14/09/2014
Kingdom - Chap 401
01/09/2014
Kingdom - Chap 400
20/08/2014
Kingdom - Chap 399
20/08/2014
Kingdom - Chap 398
20/08/2014
Kingdom - Chap 397
20/08/2014
Kingdom - Chap 396
20/08/2014
Kingdom - Chap 395
20/08/2014
Kingdom - Chap 394
20/08/2014
Kingdom - Chap 393
20/08/2014
Kingdom - Chap 392
20/08/2014
Kingdom - Chap 391
20/08/2014
Kingdom - Chap 390
20/08/2014
Kingdom - Chap 389
20/08/2014
Kingdom - Chap 388
20/08/2014
Kingdom - Chap 387
20/08/2014
Kingdom - Chap 386
20/08/2014
Kingdom - Chap 385
07/07/2014
Kingdom - Chap 384
07/07/2014
Kingdom - Chap 383
07/07/2014
Kingdom - Chap 382
06/07/2014
Kingdom - Chap 381
06/07/2014
Kingdom - Chap 380
06/07/2014
Kingdom - Chap 379
06/07/2014
Kingdom - Chap 378
06/07/2014
Kingdom - Chap 377
06/07/2014
Kingdom - Chap 376
06/07/2014
Kingdom - Chap 375
06/07/2014
Kingdom - Chap 374
06/07/2014
Kingdom - Chap 373
29/06/2014
Kingdom - Chap 372
29/06/2014
Kingdom - Chap 371
29/06/2014
Kingdom - Chap 370
29/06/2014
Kingdom - Chap 369
29/06/2014
Kingdom - Chap 368
27/06/2014
Kingdom - Chap 367
27/06/2014
Kingdom - Chap 366
27/06/2014
Kingdom - Chap 365
27/06/2014
Kingdom - Chap 364
27/06/2014
Kingdom - Chap 363
24/06/2014
Kingdom - Chap 362
24/06/2014
Kingdom - Chap 361
24/06/2014
Kingdom - Chap 360
23/06/2014
Kingdom - Chap 359
19/06/2014
Kingdom - Chap 358
19/06/2014
Kingdom - Chap 357
18/06/2014
Kingdom - Chap 356
18/06/2014
Kingdom - Chap 355
18/06/2014
Kingdom - Chap 354
17/06/2014
Kingdom - Chap 353
16/06/2014
Kingdom - Chap 352
16/06/2014
Kingdom - Chap 351
15/06/2014
Kingdom - Chap 350
15/06/2014
Kingdom - Chap 349
14/06/2014
Kingdom - Chap 348
14/06/2014
Kingdom - Chap 347
14/06/2014
Kingdom - Chap 346
13/06/2014
Kingdom - Chap 345
12/06/2014
Kingdom - Chap 344
12/06/2014
Kingdom - Chap 343
12/06/2014
Kingdom - Chap 342
11/06/2014
Kingdom - Chap 341
11/06/2014
Kingdom - Chap 340
11/06/2014
Kingdom - Chap 339
10/06/2014
Kingdom - Chap 338
10/06/2014
Kingdom - Chap 337
09/06/2014
Kingdom - Chap 336
09/06/2014
Kingdom - Chap 335
08/06/2014
Kingdom - Chap 334
08/06/2014
Kingdom - Chap 333
07/06/2014
Kingdom - Chap 332
07/06/2014
Kingdom - Chap 331
07/06/2014
Kingdom - Chap 330
06/06/2014
Kingdom - Chap 329
06/06/2014
Kingdom - Chap 328
05/06/2014
Kingdom - Chap 327
05/06/2014
Kingdom - Chap 326
04/06/2014
Kingdom - Chap 325
04/06/2014
Kingdom - Chap 324
03/06/2014
Kingdom - Chap 323
03/06/2014
Kingdom - Chap 322
02/06/2014
Kingdom - Chap 321
01/06/2014
Kingdom - Chap 320
01/06/2014
Kingdom - Chap 319
31/05/2014
Kingdom - Chap 318
31/05/2014
Kingdom - Chap 317
30/05/2014
Kingdom - Chap 316
30/05/2014
Kingdom - Chap 315
30/05/2014
Kingdom - Chap 314
29/05/2014
Kingdom - Chap 313
29/05/2014
Kingdom - Chap 312
28/05/2014
Kingdom - Chap 311
28/05/2014
Kingdom - Chap 310
27/05/2014
Kingdom - Chap 309
27/05/2014
Kingdom - Chap 308
27/05/2014
Kingdom - Chap 307
26/05/2014
Kingdom - Chap 306
25/05/2014
Kingdom - Chap 305
25/05/2014
Kingdom - Chap 304
24/05/2014
Kingdom - Chap 303
23/05/2014
Kingdom - Chap 302
23/05/2014
Kingdom - Chap 301
23/05/2014
Kingdom - Chap 300
22/05/2014
Kingdom - Chap 299
22/05/2014
Kingdom - Chap 298
22/05/2014
Kingdom - Chap 297
22/05/2014
Kingdom - Chap 296
21/05/2014
Kingdom - Chap 295
21/05/2014
Kingdom - Chap 294
20/05/2014
Kingdom - Chap 293
20/05/2014
Kingdom - Chap 292
20/05/2014
Kingdom - Chap 291
20/05/2014
Kingdom - Chap 290
20/05/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 289
20/05/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 288
19/05/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 287
18/05/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 286
17/05/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 285
15/05/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 284
13/05/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 283
12/05/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 282
12/05/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 281
10/05/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 280
09/05/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 279
08/05/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 278
07/05/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 277
06/05/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 276
05/05/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 275
03/05/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 274
03/05/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 273
03/05/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 272
02/05/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 271
30/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 270
28/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 269
27/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 268
26/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 267
26/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 266
24/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 265
23/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 264
23/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 263
20/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 262
20/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 261
19/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 260
18/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 259
18/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 258
18/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 257
18/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 256
15/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 255
14/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 254
14/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 253
13/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 252
13/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 251
12/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 250.5
16/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 250
10/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 249
09/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 248
09/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 247
09/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 246
09/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 245
09/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 244
05/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 243
05/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 242
05/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 241
05/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 240
05/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 239
05/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 238
05/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 237
05/04/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 236
31/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 235
31/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 234
31/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 233
31/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 232
31/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 231
31/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 230
31/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 229
31/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 228
31/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 227
31/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 226
31/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 225
31/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 224
31/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 223
31/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 222
31/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 221
31/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 220
31/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 219
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 218
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 217
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 216
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 215
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 214
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 213
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 212
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 211
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 210
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 209
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 208
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 207
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 206
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 205
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 204
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 203
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 202
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 201
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 200
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 199
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 198
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 197
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 196
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 195
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 194
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 193
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 192
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 191
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 190
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 189
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 188
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 187
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 186
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 185
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 184
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 183
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 182
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 181
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 180
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 179
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 178
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 177
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 176
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 175
20/03/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 174
22/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 173
21/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 172
21/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 171
20/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 170
20/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 169
19/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 168
19/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 167
18/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 166
18/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 165
17/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 164
17/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 163
16/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 162
17/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 161
17/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 160
16/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 159
16/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 158
15/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 157
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 156
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 155
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 154
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 153
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 152
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 151
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 150
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 149
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 148
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 147
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 146
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 145
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 144
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 143
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 142
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 141
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 140
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 139
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 138
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 137
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 136
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 135
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 134
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 133
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 132
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 131
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 130
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 129
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 128
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 127
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 126
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 125
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 124
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 123
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 122
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 121
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 120
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 119
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 118
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 117
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 116
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 115
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 114
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 113
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 112
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 111
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 110
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 109
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 108
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 107
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 106
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 105
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 104
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 103
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 102
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 101
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 100
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 099
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 098
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 097
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 096
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 095
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 094
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 093
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 092
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 091
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 090
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 089
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 088
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 087
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 086
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 085
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 084
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 083
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 082
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 081
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 080
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 079
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 078
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 077
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 076
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 075
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 074
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 073
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 072
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 071
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 070
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 069
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 068
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 067
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 066
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 065
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 064
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 063
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 062
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 061
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 060
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 059
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 058
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 057
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 056
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 055
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 054
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 053
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 052
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 051
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 050
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 049
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 048
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 047
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 046
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 045
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 044
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 043
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 042
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 041
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 040
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 039
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 038
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 037
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 036
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 035
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 034
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 033
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 032
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 031
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 030
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 029
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 028
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 027
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 026
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 025
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 024
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 023
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 022
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 021
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 020
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 019
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 018
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 017
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 016
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 015
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 014
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 013
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 012
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 011
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 010
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 009
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 008
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 007
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 006
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 005
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 004
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 003
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 002
14/02/2014
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ - Chap 001
14/02/2014

Comments

Popular posts from this blog

Đạo sĩ cưới ta đi

Woodman Dyeon [Update Chap 7,8]