Terra Formars [Update Chap 145]


     SƠ LƯỢC

     Trong dự án thám hiểm Sao Hỏa, các nhà khoa học thế kỷ 21 được giao nhiệm vụ làm tăng nhiệt độ trên bề mặt hành tinh để con người có thể sinh sống được. Giờ là năm 2577, con tàu có người lái đầu tiên đã đáp xuống Sao Hỏa với 6 phi hành gia được đưa đến để làm nhiệm vụ. Nhưng tất cả những gì họ thấy được là Những con Gián đột biến hình người với sức mạnh kinh hồn. Họ đã bị giết sạch, tuy nhiên, họ đã gửi được tín hiệu về Trái Đất. Giờ đây, con người đã đưa các chiến binh ưu tú nhất để diệt gọn đám bọ đột biến và giành lại Sao Hỏa. Được để cử giải Manga Taisho Awards 2013

     Tác giả: SAGUSA Yu, TACHIBANA Kenichi

     Nguồn: Kenko

     Thể loại: Action, Comedy, Horror, Mature, Sci-fi, Seinen, Tragedy

     Trạng thái: Đang tiến hành

ĐỌC TRUYỆN

TÊN CHƯƠNG
NGÀY ĐĂNG
Terra Formars - Chap 145
13/03/2016
Terra Formars - Chap 144
13/03/2016
Terra Formars - Chap 143
13/03/2016
Terra Formars - Chap 142
13/03/2016
Terra Formars - Chap 141
13/03/2016
Terra Formars - Chap 140
13/03/2016
Terra Formars - Chap 139
02/01/2016
Terra Formars - Chap 138
01/01/2016
Terra Formars - Chap 137
01/01/2016
Terra Formars - Chap 136
31/12/2015
Terra Formars - Chap 135
31/12/2015
Terra Formars - Chap 134
31/12/2015
Terra Formars - Chap 133
22/09/2015
Terra Formars - Chap 132
22/09/2015
Terra Formars - Chap 131
22/09/2015
Terra Formars - Chap 130
22/09/2015
Terra Formars - Chap 129
22/09/2015
Terra Formars - Chap 128
22/09/2015
Terra Formars - Chap 127
22/09/2015
Terra Formars - Chap 126
22/09/2015
Terra Formars - Chap 125
10/08/2015
Terra Formars - Chap 124
10/08/2015
Terra Formars - Chap 123
10/08/2015
Terra Formars - Chap 122
10/08/2015
Terra Formars - Chap 121
01/08/2015
Terra Formars - Chap 120
01/08/2015
Terra Formars - Chap 119
01/08/2015
Terra Formars - Chap 118
01/08/2015
Terra Formars - Chap 117
01/08/2015
Terra Formars - Chap 116
24/06/2015
Terra Formars - Chap 115
18/06/2015
Terra Formars - Chap 114
16/06/2015
Terra Formars - Chap 113
16/06/2015
Terra Formars - Chap 112
13/06/2015
Terra Formars - Chap 111
12/06/2015
Terra Formars - Chap 110
11/06/2015
Terra Formars - Chap 109
11/06/2015
Terra Formars - Chap 108
05/06/2015
Terra Formars - Chap 107
05/06/2015
Terra Formars - Chap 106
05/06/2015
Terra Formars - Chap 105
05/06/2015
Terra Formars - Chap 104
02/06/2015
Terra Formars - Chap 103
02/06/2015
Terra Formars - Chap 102
02/06/2015
Terra Formars - Chap 101
01/06/2015
Terra Formars - Chap 100
01/06/2015
Terra Formars - Chap 099
01/06/2015
Terra Formars - Chap 098
01/06/2015
Terra Formars - Chap 097
01/06/2015
Terra Formars - Chap 096
19/02/2015
Terra Formars - Chap 095
19/02/2015
Terra Formars - Chap 094
19/02/2015
Terra Formars - Chap 093
19/02/2015
Terra Formars - Chap 092
19/02/2015
Terra Formars - Chap 091
16/01/2015
Terra Formars - Chap 090
15/01/2015
Terra Formars - Chap 089
14/01/2015
Terra Formars - Chap 088
14/01/2015
Terra Formars - Chap 087
14/01/2015
Terra Formars - Chap 086
10/01/2015
Terra Formars - Chap 085
10/01/2015
Terra Formars - Chap 084
10/01/2015
Terra Formars - Chap 083
10/01/2015
Terra Formars - Chap 082
10/01/2015
Terra Formars - Chap 081
10/01/2015
Terra Formars - Chap 080
10/01/2015
Terra Formars - Chap 079
10/01/2015
Terra Formars - Chap 078
10/01/2015
Terra Formars - Chap 077
10/01/2015
Terra Formars - Chap 076
10/01/2015
Terra Formars - Chap 075
10/01/2015
Terra Formars - Chap 074
10/01/2015
Terra Formars - Chap 073
10/01/2015
Terra Formars - Chap 072
10/01/2015
Terra Formars - Chap 071
10/01/2015
Terra Formars - Chap 070
10/01/2015
Terra Formars - Chap 069
10/01/2015
Terra Formars - Chap 068
10/01/2015
Terra Formars - Chap 067
10/01/2015
Terra Formars - Chap 066
10/01/2015
Terra Formars - Chap 065
10/01/2015
Terra Formars - Chap 064
10/01/2015
Terra Formars - Chap 063
10/01/2015
Terra Formars - Chap 062
10/01/2015
Terra Formars - Chap 061
10/01/2015
Terra Formars - Chap 060
10/01/2015
Terra Formars - Chap 059
10/01/2015
Terra Formars - Chap 058
10/01/2015
Terra Formars - Chap 057
10/01/2015
Terra Formars - Chap 056
10/01/2015
Terra Formars - Chap 055
10/01/2015
Terra Formars - Chap 054
10/01/2015
Terra Formars - Chap 053
10/01/2015
Terra Formars - Chap 052
10/01/2015
Terra Formars - Chap 051
10/01/2015
Terra Formars - Chap 050
10/01/2015
Terra Formars - Chap 049
10/01/2015
Terra Formars - Chap 048
10/01/2015
Terra Formars - Chap 047
10/01/2015
Terra Formars - Chap 046
10/01/2015
Terra Formars - Chap 045
10/01/2015
Terra Formars - Chap 044
10/01/2015
Terra Formars - Chap 043
10/01/2015
Terra Formars - Chap 042
10/01/2015
Terra Formars - Chap 041
10/01/2015
Terra Formars - Chap 040
10/01/2015
Terra Formars - Chap 039
10/01/2015
Terra Formars - Chap 038
10/01/2015
Terra Formars - Chap 037
10/01/2015
Terra Formars - Chap 036
10/01/2015
Terra Formars - Chap 035
10/01/2015
Terra Formars - Chap 034
10/01/2015
Terra Formars - Chap 033
10/01/2015
Terra Formars - Chap 032
10/01/2015
Terra Formars - Chap 031
10/01/2015
Terra Formars - Chap 030
10/01/2015
Terra Formars - Chap 029
10/01/2015
Terra Formars - Chap 028
10/01/2015
Terra Formars - Chap 027
10/01/2015
Terra Formars - Chap 026
10/01/2015
Terra Formars - Chap 025
10/01/2015
Terra Formars - Chap 024
10/01/2015
Terra Formars - Chap 023
10/01/2015
Terra Formars - Chap 022
10/01/2015
Terra Formars - Chap 021
10/01/2015
Terra Formars - Chap 020
10/01/2015
Terra Formars - Chap 019
10/01/2015
Terra Formars - Chap 018
10/01/2015
Terra Formars - Chap 017
10/01/2015
Terra Formars - Chap 016
10/01/2015
Terra Formars - Chap 015
10/01/2015
Terra Formars - Chap 014
10/01/2015
Terra Formars - Chap 013
10/01/2015
Terra Formars - Chap 012
10/01/2015
Terra Formars - Chap 011
10/01/2015
Terra Formars - Chap 010
10/01/2015
Terra Formars - Chap 009
10/01/2015
Terra Formars - Chap 008
10/01/2015
Terra Formars - Chap 007
10/01/2015
Terra Formars - Chap 006
10/01/2015
Terra Formars - Chap 005
10/01/2015
Terra Formars - Chap 004
10/01/2015
Terra Formars - Chap 003
10/01/2015
Terra Formars - Chap 002
10/01/2015
Terra Formars - Chap 001
10/01/2015
Terra Formars - Chap 000
10/01/2015

Comments

Popular posts from this blog

Đạo sĩ cưới ta đi

Woodman Dyeon [Update Chap 7,8]