Hantsu X Torasshu [Update Chap 100,101]


     SƠ LƯỢC

Câu chuyện về bóng nước và gái

     Tác giả: Kobayashi Hiyoko

     Nguồn: 7 Team

     Thể loại: Adult, Comedy, Romance, School Life, Shounen, 18+, Ecchi

     Trạng thái: Đang tiến hành

Lưu ý: Truyện dành cho lứa tuổi 18+. Nên cân nhắc trước khi đọc

ĐỌC TRUYỆN

TÊN CHƯƠNG
NGÀY ĐĂNG
Hantsu X Torasshu - Chap 101
10/05/2016
Hantsu X Torasshu - Chap 100
10/05/2016
Hantsu X Torasshu - Chap 099
21/11/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 098
21/11/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 097
18/11/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 096
18/11/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 095
16/11/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 094
16/11/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 093
16/11/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 092
13/11/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 091
07/11/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 090
01/11/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 089
28/07/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 088
22/07/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 087
19/07/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 086
12/05/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 085
28/04/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 084
14/04/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 083
24/03/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 082
19/03/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 081
05/02/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 080
05/02/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 079
03/02/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 078
22/01/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 077
14/01/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 076
14/01/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 075
14/01/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 074
14/01/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 073
14/01/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 072
14/01/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 071
14/01/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 070
14/01/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 069
14/01/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 068
14/01/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 067
14/01/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 066
14/01/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 065
14/01/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 064
14/01/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 063
14/01/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 062
14/01/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 061
14/01/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 060
14/01/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 059
14/01/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 058
14/01/2015
Hantsu X Torasshu - Chap 057
02/11/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 056
02/11/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 055
02/11/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 054
30/10/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 053
29/10/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 052
28/10/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 051
27/10/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 050
26/10/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 049
26/10/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 048
24/10/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 047
22/10/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 046
20/10/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 045
20/10/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 044
13/10/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 043
12/10/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 042
11/10/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 041
10/10/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 040
09/10/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 039
08/10/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 038
08/10/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 037
05/10/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 036
03/10/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 035
01/10/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 034
30/09/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 033
29/09/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 032
28/09/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 031
26/09/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 030
24/09/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 029
23/09/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 028
22/09/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 027
21/09/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 026
20/09/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 025
19/09/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 024
18/09/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 023
17/09/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 022
16/09/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 021
15/09/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 020
14/09/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 019
13/09/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 018
13/09/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 017
12/09/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 016
12/09/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 015
11/09/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 014
10/09/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 013
09/09/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 012
08/09/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 011
07/09/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 010
07/09/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 009
06/09/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 008
05/09/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 007
05/09/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 006
05/09/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 005
01/09/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 004
31/08/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 003
28/08/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 002
27/08/2014
Hantsu X Torasshu - Chap 001
27/08/2014

Comments

Popular posts from this blog

Đạo sĩ cưới ta đi

Woodman Dyeon [Update Chap 7,8]