Posts

Showing posts from September, 2016

Beautiful Stranger

Image
Mô tả:Một cô gái loài người được sinh ra mỗi ngàn năm, kẻ nào lấy được cô ta sẽ trở thành vị vua thực sự... Tên khác: Thể loại:  Tình cảm, huyền bí Tác giả:  Honey Bee Tình trạng: Đang tiến hành ◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄► Đọc online Chap 0 Chap 1 Chap 2 Chap 3 Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19