Trường sinh điện

December 23, 2016
Mô tả : Trường sinh bất lão luôn là mong ước xưa nay của các Hoàng đế. Thọ mệnh có hạn đều là quy luật của vạn vật, phàm nhân có thể vượt qu...Read More
Trường sinh điện Trường sinh điện Reviewed by Hài Kich on December 23, 2016 Rating: 5
Tuân mệnh, nữ vương bệ hạ ! [FULL-END] Tuân mệnh, nữ vương bệ hạ ! [FULL-END] Reviewed by Hài Kich on December 21, 2016 Rating: 5

Tam thiên nhứ

December 16, 2016
Mô tả: Đời này, dù không có vinh hoa phú quý, lang bạt kì hồ, sơn hà trống văng, hồng trần mênh mông. Đều không bằng cùng nàng thả ngựa nơi...Read More
Tam thiên nhứ Tam thiên nhứ Reviewed by Hài Kich on December 16, 2016 Rating: 5

Vạn lý thanh xuyên

December 03, 2016
Mô tả: Cứ như vậy, vì chống lại vân quốc hùng mạnh, hoàng hậu phong quốc quyết định kết thông gia với vân quốc, để con trai gần một tuổi của...Read More
Vạn lý thanh xuyên Vạn lý thanh xuyên Reviewed by Hài Kich on December 03, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.