Tam thiên nhứ


Mô tả: Đời này, dù không có vinh hoa phú quý, lang bạt kì hồ, sơn hà trống văng, hồng trần mênh mông. Đều không bằng cùng nàng thả ngựa nơi chân trời, đuổi mây bắt cầu vộng. Vì những điều đó ta không tiếc lặn lội ngàn dặm, đồ thán thương sinh, cũng muốn hứa với nàng, bạch đầu bất li...
Tên khác:
Thể loại:  Tình cảm, cổ đại, cung đấu
Tác giả:   Nhạn Tử
Tình trạng: Đang tiến hành
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

Đọc online
Tam thiên nhứ Tam thiên nhứ Reviewed by Hài Kich on December 16, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.