Posts

Showing posts from March, 2017

Phu quân có độc

Image
Nữ bá vương đô thành Tống Giai Văn theo tổ phụ phiêu kị đại tướng quân bình loạn thằng lợi, Thánh thượng ban cho thiếu nữ 19 tuổi 1 đạo thánh chỉ tứ hôn, chỉ cần nàng nhìn trúng công tử nhà nào, hoàng thượng lập tức ban hôn
- Thế gia công tử: chạy mau! nữ bá vương cướp người kế thân!
- Thế gia tiểu thư: thề chết bảo vệ đệ nhất công tử Tiêu Trạch Hiên!
- Bách tính ăn dưa: xem kẻ thù truyền kiếp của Tống Giai Văn, Diệp Kiêu trừng trị cô ta thế nào
- Diệp Kiêu công tử: "CƯỚP TA! CƯỚP TA! CƯỚP TA!" -------------------------------------------------------- Xem online Chap 1
Chap 2
Chap 3

Người yêu không tồn tại

Image
Nữ chính Hứa Gia đụng phải chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời, Trọng Dương tại phòng trưng bày mỹ thuật. bức tranh thần bí trong phòng mỹ thuật ẩn tàng bĩ mật gì, cuộc gặp gỡ trong vườn trường của bọn họ lại gặp phải những vướng mắc vận mệnh gì, thanh xuân yêu và đau, khát vọng và ảo ảnh, sẽ đi về đâu. ------------------------------------------------------------------ Xem online Chap 1 Chap 2 Chap 3 Chap 4 Chap 5 Chap 6 Chap 7 Chap 8 Chap 9 Chap 10