Posts

Showing posts from June, 2017

Tình yêu là màu hoa anh thảo

Image
Mô t:Mt câu chuyn thanh xuân vườn trường nhnhàng vui nhn. Lâm Lc âm thm thích Tun Phong đã 3 năm, bí mt này tình c bH Dc Phát hin. Lâm Lc cũng tình c phát hin bí mt ca HDc. Đgi bí mt H Dc giúp lâm Lc theo đui hc trưởng, nhưng giũa đường li phát hin mình cũng thích Tiu Lc.... Tên khác: 恋是樱草色 Thể loại:  Tình cm, thanh xuân, vườn trường, hài hước Tác giả:  Hàm Húc Tình trạng:

Ta làm lớn ở hậu cung

Image
Ta tên là Vị Y Y, là mỹ nhân bậc nhất kinh thành, thế mà hoàng thượng lại viện lý do là ta xấu xí không cho ta vào cung làm phi, không vào thì không vào, đã thế ta sẽ vào cung làm họa sư, vẽ nữ nhân xấu xí thành khuynh quốc khuynh thành, tuy thân hình của hoàng thượng cũng không tồi, nhưng về nhà sẽ vẽ thành xấu xí để lưu truyền ngàn năm -------------------------------------------------------- Xem online Chap 1 Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18

Anh tuấn lại dễ thương

Image
Nếu sinh mệnh có thể bắt đầu lại từ đầu. Bạn sẽ lựa chọn một con đường hoàn toàn khác chứ? Đường Tiểu Hàn đã mất đi 99,9% thân thể, dùng 0,01% còn lại lần nữa đổi lấy một cuộc sống hoàn toàn mới. Nhưng mà, chờ đã, hình như có gì đó không đúng.
Tên khác:英俊又可爱 Thể loại:Hài hước Tác giả: Hầu Thuần Lương/ Lộ Khả Ái Tình trạng:Đang tiến hành ----------------------------------------------------------------------------- Xem online Chap 1 Chap 2 Chap 3 Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33