Breaking News

Anh tuấn lại dễ thương
Nếu sinh mệnh có thể bắt đầu lại từ đầu. Bạn sẽ lựa chọn một con đường hoàn toàn khác chứ? Đường Tiểu Hàn đã mất đi 99,9% thân thể, dùng 0,01% còn lại lần nữa đổi lấy một cuộc sống hoàn toàn mới. Nhưng mà, chờ đã, hình như có gì đó không đúng.

Tên khác:英俊又可爱
Thể loại: Hài hước
Tác giả: Hầu Thuần Lương/ Lộ Khả Ái
Tình trạng: Đang tiến hành
-----------------------------------------------------------------------------
Xem online

Bài đăng phổ biến