Breaking News

Tình yêu là màu hoa anh thảo


Mô t: Mt câu chuyn thanh xuân vườn trường nhnhàng vui nhn. Lâm Lc âm thm thích Tun Phong đã 3 năm, bí mt này tình c bH Dc Phát hin. Lâm Lc cũng tình c phát hin bí mt ca HDc. Đgi bí mt H Dc giúp lâm Lc theo đui hc trưởng, nhưng giũa đường li phát hin mình cũng thích Tiu Lc....
Tên khác: 恋是樱草色
Thể loại:  Tình cm, thanh xuân, vườn trường, hài hước
Tác giả:   Hàm Húc
Tình trạng: Đang tiến hành
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►
Xem online

Bài đăng phổ biến